Οι υπηρεσίες μας

Στην Helios Invest GmbH ειδικευόμαστε στη διάρθρωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της αδειοδότησης, ώστε τα έργα αυτά να καθίστανται προσβάσιμα-μετρήσιμα και ελκυστικά σε θεσμικούς επενδυτές

Διάρθρωση Συναλλαγών

 • Διαχείριση έργου σε φάση ανάπτυξης (Project Management & Licensing Development).
 • Διαχείριση διαδικασίας συναλλαγών (Financial Transaction Management).
 • Συγχωνεύσεις & εξαγορές (Mergers and Acquisitions).
 • Due Diligence.

Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση έργων

 • Ανάπτυξη έργου.
 • Διάρθρωση και εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου.
 • Κατασκευαστικός & μηχανολογικός σχεδιασμός, προμήθεια υλικών κατασκευής, προδιαγραφές επιλογής κατασκευαστή με βάση την εμπειρία και τις προδιαγραφές bankability του έργου.
 • Επίβλεψη κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Διαχείριση Απόδοσης και Λειτουργίας

 • Εμπορική διαχείριση.
 • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας & Απόδοσης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη διαχείρισης επένδυσης (Asset Management).