Η Διεθνής Εμπειρία μας

Διαθέτουμε αποδεδειγμένη εμπειρία στις βασικές υπηρεσίες ΑΠΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Equity Funding συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ
 • 250 εκατ. ευρώ Debt Financing για σύνολο χερσαίων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • 100 εκατ. ευρώ Debt Financing για σύνολο χερσαίων φωτοβολταϊκών έργων στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία.
Χρηματοδότηση Έργων (Debt Funding) < 400 MWp
 • 35 MWp Debt Financing χερσαίων φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα.
 • 40 MWp Debt Financing χερσαίων φωτοβολταϊκών έργων στη Γερμανία.
 • 200 MWp Debt Financing χερσαίων έργων αιολικής ενέργειας στην Γερμανία.
 • 94 MWp Debt Financing χερσαίων έργων αιολικής ενέργειας στην Πολωνία.
Ανάπτυξη αιολικών & φωτοβολταϊκών πάρκων > 400 MWp
 • > 400 MWp χερσαίων φωτοβολταϊκών συστημάτων (άδεια παραγωγής περιβαλλοντικών όρων κλπ).
 • > 20 MWp χερσαίων φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Γερμανία.
 • > 10 MWp φωτοβολταϊκών συστημάτων οροφής στη Γερμανία.
 • > 10 MWp χερσαίων αιολικών συστημάτων στη Γερμανία.
Έργα διαχείρισης συναλλαγών (Transaction Management) > 750 MWp
 • 200 MWp σύνολο χερσαίων αιολικών στη Γερμανία.
 • 250 MWp σύνολο χερσαίων φωτοβολταϊκών έργων στη Γερμανία και τη Γαλλία.
 • 70 MWp σύνολο χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων στη Γερμανία.
 • 70 MWp χερσαίο αιολικό έργο στην Ισπανία.
Tender Participation > 280 MWp
 • 268 MWp σύνολο χερσαίων αιολικών
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Project & Asset Management σε ΗΒ, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα.
 • Μελέτες και εις βάθος αναλύσεις σχετικά με τις αγορές ΗΠΑ, Χιλής, Κόστα Ρίκα, Νοτίου Αφρικής, Ιαπωνίας, Τουρκίας και Γερμανίας.